Medisoy
 • 0262 325 83 80 - 325 84 99

 • info@medisoy.com

 • Yenişehir Mah. Araç Sok.

 • No. 63 Kat. 3 İzmit / KOCAELİ

 • 09.00 - 18.00

 • Pazartesi - Cuma

medisoy 40 saatlik standart ilkyardım eğitimiİlkyardım Eğitimi

      İlkyardım, insanın doğasında olan yardım duygusunun bilinçli ve eğitimli olarak yapılması, olası risklerin bertaraf edilmesi, kişinin yaşam şansının arttırılması ya da engelliliğin oluşmasının önüne geçilmesi adına önemli bir adımdır. Bu gün dünyada binlerce insan yanlış müdahale sonucu ölmekte ya da engelli kalmaktadır. İnsan hayatının değerli olduğu olgusu diğer canlılara bir haksızlık olarak görüleceği gerçeği ile aslında bilinçli ilkyardım her canlıya uygulanabilecek bir hayati durumdur. İnsana saygı olgusunun en temel göstergesi aslından ilkyardımdır. Her zaman profesyonel ekipleri olay yerinde bulamayabilirsiniz. Ama ilkyardım bilen kişilerin artması ile doğru ilkyardım uygulaması yaşama şansını arttıracaktır.

      Erişkin ilkyardım eğitimi interaktif ve erişkin öğrenme metodunun uygulandığı bir eğitim modelidir. Bu eğitimde öncelikle insan vücudunun özellikleri öğretilmekte ve ilkyardım uygulamaların daha kalıcı olması sağlanmakta. Yine bu eğitimin en önemli özelliği bir adımlar zinciri şeklinde basamak basamak öğretilmesi ve uygulanmasıdır. Bu sistematik yaklaşım ile hasta veya yaralılara daha az zarar verilmesi öngörülmektedir. Diğer yandan bu eğitimde öğretilen metodlar hasta ya da yaralıya en az zarar veren metod ve yöntemlerden seçilmiştir. Kısacası bir basamak metodu ile sistematik olarak bilgiler öğretilmektedir.

      Yine bu eğitimde bilinçli İlkyardım uygulaması adına güvenlik ve koruma kültürü hedeflenmekte ve KBK olarak nitelendirilen koruma – bildirme ve kurtarma aşama-ları üzerine inşa edilmektedir.

      Bu eğitimle hasta ya da yaralıların durum değerlendirmesi, ciddiyet seviyesinin tespiti ve yaşamsal fonksiyonların durumunun tespiti ve bu değerlendirme ışığı altında bir sonraki basamakta uygulanacak ilkyardım metodunun belirlenmesi hem teorik hemde pratik uygulamalarla pekiştirilip kişilerde tutum değişimi sağlanması hedeflen-mektedir.

      Eğitimin olmasa olmaz unsuru olan ölçme ve değerlendirme ile kişilerde yaratılan eğitim etkisi tespit edilmekte ve bunun sonucunda ilkyardım müfredatı doğrultusunda kişilerin hasta veya yaralıya müdahale edebilme yetkisi kanunen verilmektedir. Bu bakımdan bir yetki kullanımı manasına gelen bu sertifikasyon programı önemli, ciddi ve insani bir görevin yerine getirilmesi sırasında olası yasal risklere karşı da ilkyardımcıları korumaktadır.

medisoy eğitim izmit

İlkyardım Eğitim İçeriğine Bakıldığında;

 • İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI
 • İNSAN VÜCUDU
 • HASTA/YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
 • SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI
 • KANAMALAR VE ŞOK
 • UZUV KOPMALARI
 • YARALANMALAR
 • YANIK VE DONMALAR
 • KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR
 • KAFA VE OMURGA YARALANMALARI
 • GÖĞÜS AĞRILARI VE KALP KRİZLERİ
 • KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ
 • BİLİNÇ BOZUKLUKLARI VE KOMA
 • ZEHİRLENMELER
 • GÖZ VE KULAĞA YABANCI CİSİM KAÇMALARI
 • BOĞULMALAR
 • HASTA VE YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
 • SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMA VE İLKYARDIM
 • DEPREM VE İLKYARDIM Konularını içermektedir.

      Bu konular hem yaşamsal fonksiyonların idamesini hemde gündelik hayatta en sık karşılaşılan sağlık sorunlarını içermekte ve tüm uygulamalarda ortak bir bakış açısı kazandırarak ortak bir tutum oluşturmaktadır.

      Eğitim sürelerine baktığımızda, yapılan çalışmalar göstermiştir ki, böyle bir eğitimde kalıcı ve etkin bir tutum değişimi 40 saatte gerçekleşmektedir. Diğer değiş standart ilkyardım eğitimi ile 5 gün boyunca günde 8 saat şeklinde daha geniş bir katılım, daha interaktif ve daha çok pratik uygulamalar ile daha kalıcı değişim sağlanmaktadır.

 

medisoy ilkyardım

      Konu içeriklerine bakınca, koruma, bildirme, kurtarma ve insan vücudu ile ilgili temel bilgilerin akabinde vital organlar ile ilgili değerlendirme ve canlandırma yanında birçok temel başlık altına sığacak tüm acil durumları içeren bir eğitim seti olduğu görülecektir.

      Gerek bu hayati durum arz eden eğitimin hızlıca halka yayılması gerekse çalışan kişilerde iş gücü kaybı yaratmaması ya da daha az bir iş gücü kaybı amacı ile aynı müfredat 16 saatlik Temel ilkyardım modülü haline dönüştürülmüştür. Burada daha hızlı öğrenme tekniği ve daha sıkıştırılmış bir zaman diliminde ama hiçbir basamak ve öğretiden ödün verilmeden ilkyardım uygulamalarını yapabilecek etkinlikte bilgi ve beceri aktarımını gerçekleştirmektedir.

      Modern eğitim formatında sürekli eğitim prensipleri doğrultusunda her 3 yılda bir bilgi güncellemesi yapılarak temel eğitim almış kişiler için 8 saatlik bir tazeleme eğitimi yapılmaktadır. Buda uygulamanın yeniden hatırlatılması, eksikliklerin giderilmesi, değişen bilgi ve tutumun ilkyardımcılara aktarılıp 3 yıl daha uygulama yetkisi verilmesi anlamına gelmektedir.

      Bu her üç eğitimde de Sağlık Bakanlığı gözetmenlerince teorik ve pratik sınav uygulamasında başarılı olanlara sertifika ve ilkyardımcı kimliği verilmektedir. Özellikle ani kalp durmalarında, vital organ fonksiyonlarının bozukluğunda durumun daha net anlaşılması ve dış kalp manaşına ek olarak defibrilasyon dediğimiz şok ile yeniden canlandırma eğitimi olan AED eğitimleri, ilkyardım eğitimi almış olanlara 2 saatlik bir uygulama ile defibrilatör kullanma yetkisi ve bilgisi verilmektedir.

      Toplum sağlığının geliştirilmesi, insanların bilinçlendirilmesi amacı ile temel yaşam desteği uygulamaları dışındaki konulardan oluşan ilkyardım bilinçlendirme eğitimi verilmekte ve farkındalık arttırılmaya çalışılmaktadır. Burada bir etkilendirme veya sertifikasyon uygulaması olmamaktadır.

Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download karbonn firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy course